Header

Onze algemene voorwaarden

AANBIEDINGEN, BESCHIKBAARHEID EN RESERVERING

• Alle door Rousco Productions uitgebrachte offertes dienen als prijsopgave en zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de aangeboden materialen tenzij er schriftelijk is aangegeven dat de materialen tot een bepaalde datum voor u in optie worden gehouden.
• Zodra u een offerte of aanbieding bevestigt wordt de beschikbaarheid van de materialen voor u gecontroleerd. U ontvangt van ons vervolgens een bevestiging van de voor u gereserveerde materialen.
• Indien wij tengevolge van overmacht de voor u gereserveerde materialen niet (tijdig) kunnen leveren is Rousco Productions nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schadevergoeding.
• U bent als huurder altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van uw bestelling; indien bepaalde materialen niet in de bestelling zijn opgenomen welke nodig zijn voor de werking van andere materialen blijft dat te alle tijden de verantwoordelijkheid van de huurder, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen.
• Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Afhalen en retourneren

• Huurmaterialen kunnen door de klant worden afgehaald bij Rousco Productions op de eerste dag van de huurperiode vanaf 12.00u, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
• Huurmaterialen dienen door de klant bij Rousco Productions te worden geretourneerd (gedurende de normale openingstijden van ons bedrijf), vóór 12.00 uur op de laatste dag van de huurperiode, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
• Indien schriftelijk is overeengekomen dat Rousco Productions zorgdraagt voor transport dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat hij of zij op de afgesproken tijdstippen aanwezig is op het afgesproken adres om de materialen in ontvangst te nemen cq. retour te geven.
• Eventuele wachttijd, extra op- en afbouwuren zal aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Aflevering

• De materialen worden door Rousco Productions met de grootst mogelijke zorg gepakt. De huurder dient echter te alle tijden zelf te controleren of de levering compleet is.
• Door het “voor ontvangst” ondertekenen van de pakbon of huurovereenkomst verklaart de huurder uitdrukkelijk alle materialen te hebben ontvangen.
• Indien later blijkt dat bepaalde artikelen niet zijn geleverd kan Rousco Productions hiervoor op geen enkele wijze worden aangesproken.

Duur van de huurovereenkomst

• De overeenkomst betreffende verhuur is gesloten voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
• Bij het vaststellen van de looptijd van de huurovereenkomst, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Schade

• Bij schade aan apparatuur door huurder of opgelopen tijdens huurperiode is huurder aansprakelijk voor de desbetreffende schadevergoeding.
• Schade word na bepaling van de vergoeding mee gefactureerd bij de al ondertekende offerte.

 

FREELANCE VOORWAARDEN
  • Word een opdracht binnen 24u afgezegd dan factureren wij 100% van de afgesproken uren.
  • Word een opdracht binnen 48u afgezegd dan factureren wij 50% van de afgesproken uren.

Volg ons op social media

Neem contact met ons op

06 25 26 60 51

contact@rouscoproductions.nl
www.rouscoproductions.nl

Smidse 77
5374 AJ Schaijk

KVK: 74754610
BTW: NL002413638B93

IBAN: NL46 RABO 0341 3713 27
BIC: RABONL2U